Psaní o čtení

Ying Fusu (a umění včas umřít)

26. listopadu 2008 v 1:19 | MaedhRos
"My, císař, jsme podnikli inspekční cestu po celé říši. Modlili jsme se k duchům slavných hor a přinášeli jim oběti, abychom si vyprosili dlouhý život.
Vy, Fusu, s generálem Meng Tianem a vojskem o síle několika set tisíc mužů již dlouhých deset let stojíte na hranicích, ale nepodařilo se vám postoupit vpřed. Mnoho velitelů i prostých vojáků zemřelo, aniž by si vysloužili zásluhy v boji. Kromě toho jsem dostal od Vás několik dopisů, v nichž jste ostře a bez obalu kritizoval mou politiku. Z vašich dopisů bylo také patrné, že se cítíte uražen, protože Vás nepovolávám ke dvoru a nejmenuji Vás svým následníkem.
Jste nehodný syn a posílám Vám proto dýku, abyste vlastní rukou ukončil svůj život.
Generál Meng Tian je spolu s Vámi dlouho na hranicích a musel již dávno prohlédnout Vaše záměry. Neučinil však nic, aby Vás přivedl na správnou cestu. Není to věrný služebník. A proto mu nařizuji, aby spáchal sebevraždu. Meng Tianovi vojáci se přidělují plukovníkovi Wang Liovi."

 
 

Reklama